Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Ljudet avbryts eller hoppar.

  • Ljudet kan avbrytas eller hoppa beroende på den miljö där din Walkman används eller på grund av inställningarna på din Walkman.
    Om du följer procedurerna nedan kan eventuellt avbrotten och hoppen minska.

    • Ställ in alla ljudkvalitetsinställningar på av.
    • Ställ in den trådlösa uppspelningskvaliteten på att prioritera anslutningen när du lyssnar på musik som finns lagrad på en smarttelefon.

  • Om du lyssnar på musik med Bluetooth-funktionen ska du läsa ”Om Bluetooth-funktionen”.