Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Ställa in kvaliteten på trådlös uppspelning

Du kan ställa in om du vill prioritera ljudkvaliteten eller stabiliteten på anslutningen.

Prioritera anslutning är valt när du köper produkten. Du kan ändra inställningen genom att följa tillvägagångssätten nedan.

  1. Håll knappen () på höger () sida på din Walkman intryckt i 3 sekunder om du vill stänga av din Walkman.
  2. Om du vill ändra ljudkvalitetsinställningen ska du hålla knappen () intryckt samtidigt som du håller knappen ( eller ) på vänster () sida på din Walkman intryckt i 5 sekunder. Din Walkman slås på och inställningen för kvaliteten på den trådlösa uppspelningen ändras.
  3. Upprepa steg 1 och 2 för att ändra inställning igen.

    • Om du trycker på knappen () i steg 2 ändras inställningen för kvaliteten på den trådlösa uppspelningen i följande ordning: Prioritera anslutning, standard, prioritera ljudkvalitet. Inställningen ändras inte om Prioritera ljudkvalitet redan har valts.

    • Om du trycker på knappen () i steg 2 ändras inställningen för kvaliteten på den trådlösa uppspelningen i följande ordning: Prioritera ljudkvalitet, standard, prioritera anslutning. Inställningen ändras inte om Prioritera anställning redan har valts.

Prioritera anslutning

Lampan () på vänster () sida på din Walkman blinkar med blått sken en gång när du ändrar till den här inställningen.

Ljudkvaliteten är kanske inte lika bra som i andra lägen men anslutningsstatusen är förmodligen stabil. Inställningen rekommenderas om anslutningen är ostabil.


Standard

Lampan () blinkar med blått sken två gånger när du ändrar till den här inställningen.

Stabiliserar både anslutning och ljudkvalitet.


Prioritera ljudkvalitet

Lampan () blinkar med blått sken tre gånger när du ändrar till den här inställningen.

Ljud överförs med hög kvalitet, men anslutningen kan bli ostabil.

Tips

  • Välj prioritera ljudkvalitet för att spela upp låtar med aptX/AAC Codec.

OBS!

  • Att ändra inställningen för den trådlösa uppspelningskvaliteten på din Walkman har kanske ingen effekt beroende på inställningen av smarttelefonen.