Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Krav för smarttelefoner som ansluter till din Walkman genom One-touch (NFC)

För att ansluta till din Walkman med NFC-funktionen är systemkraven av smarttelefonen som följer.


NFC-kompatibla smarttelefoner med Android 2.3.3 eller senare installerat (exklusive Android 3.X)

Tips

  • Om din smarttelefon inte är NFC-kompatibel anslut till din Walkman med Bluetooth-funktionen.

OBS!

  • Om din smarttelefons OS är Android 2.3.3 eller senare men tidigare än Android 4.1 måste du eventuellt hämta ”NFC enkel anslutning”-appen. Se smarttelefonens användarinstruktioner för mer information.