Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Ovládač korekcie expozície

Na základe hodnoty expozície nastavenej automatickou expozíciou, môžete celý záber zosvetliť alebo stmaviť, ak nastavíte [Exposure Comp.] do polohy plus alebo mínus v uvedenom poradí (korekcia expozície). Za normálnych okolností sa expozícia nastaví automaticky (automatická expozícia).

  1. Otočte ovládač korekcie expozície.

Poznámka

  • Expozíciu je možné nastaviť v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV pre videozáznamy.
  • Ak snímate objekt za podmienok mimoriadne silného alebo slabého osvetlenia, alebo keď používate blesk, nemusí sa dať dosiahnuť uspokojivý efekt.
  • Keď používate [Manual Exposure], korekciu expozície je možné vykonať len vtedy, keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO].