Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Farby na zábere nie sú správne.

  • Nastavte [White Balance].
  • [Picture Effect] je nastavený. Nastavte [Picture Effect] na [Off].
  • [Picture Profile] je nastavený. Nastavte [Picture Profile] na [Off].
  • Ak chcete resetovať nastavenia na východiskové hodnoty, vykonajte [Setting Reset].