Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Používanie ovládacieho kolieska

Položky nastavení je možné zvoliť otočením alebo stlačením hornej/spodnej/pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska. Vaša voľba sa určí vtedy, keď stlačíte v strede ovládacieho kolieska.

DISP (Nastavenie zobrazenia) sa priradí hornej strane ovládacieho kolieska. Môžete priradiť zvolené funkcie ľavej/pravej/spodnej strane ovládacieho kolieska alebo v strede, ako aj otočeniu ovládacieho kolieska.


Počas prehrávania môžete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska.