Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Nastavenie jazyka, dátumu a času

Pri prvom zapnutí fotoaparátu alebo po návrate funkcií na východiskové nastavenia sa zobrazí prostredie nastavenia jazyka, dátumu a času.

 1. Zapnite fotoaparát.
  Zobrazí sa prostredie na nastavenie jazyka a potom prostredie na nastavenie dátumu a času.
 2. Zvoľte svoj jazyk a potom stlačte .
 3. Skontrolujte, či je [Enter] zvolené na displeji a potom stlačte na ovládacom koliesku.
 4. Zvoľte svoju požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte .
 5. Zvoľte položku nastavenia pomocou hornej/dolnej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte v strede.
 6. Nastavte [Daylight Savings], [Date/Time], a [Date Format] pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany a potom stlačte v strede.
  • Polnoc je označená ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
 7. Zopakovaním krokov 5 a 6 nastavte ostatné položky, potom zvoľte [Enter] a stlačte v strede.
  • Ak chcete zrušiť postup nastavenia dátumu a času, stlačte tlačidlo MENU.

Poznámka

 • Ak sa prostredie nastavenia dátumu a času zruší pred dokončením postupu, toto prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí po každom zapnutí fotoaparátu.