Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

4K Output Sel.(videozáznam)

Môžete nastaviť spôsob snímania videozáznamov a výstup prostredníctvom HDMI, keď je fotoaparát pripojený k externým záznamovým/prehrávacím zariadeniam kompatibilným s 4K, atď.

 1. Otočte otočný prepínač režimov na (videozáznam).
 2. Pripojte fotoaparát k požadovanému zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI.
 3. MENU→ (Setup)→[4K Output Sel.]→požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Memory Card+HDMI:
Súčasné vysielanie do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia a ukladanie na pamäťovú kartu fotoaparátu.
HDMI Only(30p):
Vysielanie videozáznamu 4K v 30p do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia bez ukladania na pamäťovú kartu fotoaparátu.
HDMI Only(24p):
Vysielanie videozáznamu 4K v 24p do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia bez ukladania na pamäťovú kartu fotoaparátu.
HDMI Only(25p)*:
Vysielanie videozáznamu 4K v 25p do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia bez ukladania na pamäťovú kartu fotoaparátu.

* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na PAL.

Poznámka

 • Túto položku je možné nastaviť len vtedy, keď je fotoaparát v režime videozáznamu a pripojený k zariadeniu kompatibilnému so 4K.
 • Keď je nastavené [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(25p)] alebo [HDMI Only(24p)], [HDMI Info. Display] sa dočasne nastaví na [Off].
 • Počítadlo sa nebude posúvať dopredu, keď sa vysielajú videozáznamy 4K.
 • Nasledujúce funkcie nie sú dostupné, keď je fotoaparát pripojený prostredníctvom kábla HDMI a [File Format] je [XAVC S 4K], alebo [File Format] je [XAVC S 4K] a [Dual Video REC] je [On].
  • [Smile/Face Detect.]
  • [Lock-on AF] v rámci [Focus Area]
  • [Center Lock-on AF]
  • [Eye AF]