Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zachytávanie statických záberov počas snímania videozáznamov (dvojité snímanie)

Počas snímania videozáznamov je možné zachytávať statické zábery bez prerušenia snímania. Použite funkciu dvojitého snímania, keď chcete súčasne snímať videozáznamy aj statické zábery.

 1. Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie videozáznamu.

 2. Stlačením tlačidla spúšte zachyťte statický záber.
  • Ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, na displeji sa zobrazí zvyšný počet statických záberov, ktoré je možné nasnímať.
  • Počas snímania statických záberov sa na displeji bude zobrazovať hlásenie [CAPTURE].
 3. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE ukončite snímanie videozáznamu.

Rada

 • Veľkosť záberov alebo kvalitu obrazu statických záberov je možné zvoliť v MENU → (Camera Settings)→[Img. Size(Dual Rec)]/[Quality(Dual Rec)].

Poznámka

 • Dvojité snímanie môže byť nedostupné, a to v závislosti od nastavenia snímania alebo nastavenia režimu.
 • V závislosti od používanej pamäťovej karty môže uloženie statického záberu chvíľu trvať.
 • Môže sa zaznamenať zvuk tlačidla spúšte.
 • Počas dvojitého snímania nie je možné používať blesk.