Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Snímanie videozáznamov

Videozáznamy je možné snímať stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam).

  1. Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie.

  2. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte snímanie.

Rada

  • Funkciu spustenia/zastavenia snímania videozáznamu môžete priradiť požadovanému tlačidlu. MENU (Custom Settings) [Custom Key Settings] → nastavte funkciu požadovanému tlačidlu.
  • Keď chcete určiť oblasť, na ktorú sa má zaostriť, nastavte túto oblasť pomocou [Focus Area].
  • Ak chcete nepretržite zaostrovať na tvár, usporiadajte kompozíciu záberu tak, aby sa rámček oblasti zaostrenia a rámček detekcie tváre prekrývali, alebo nastavte [Focus Area] na [Wide].

Poznámka

  • Ak chcete upraviť rýchlosť uzávierky a hodnotu clony na požadované nastavenia, nastavte režim snímania na (Movie).
  • Ak použijete funkciu, ako je napríklad zoom, počas snímania videozáznamu, zaznamená sa zvuk činnosti objektívu.Zaznamenať sa môže aj zvuk činnosti tlačidla MOVIE, keď stlačíte tlačidlo MOVIE na zastavenie snímania.
  • Nepretržitý čas snímania videozáznamu nájdete v časti „Dostupný záznamový čas videozáznamov“. Keď sa dokončí snímanie videozáznamu, môžete ho znova spustiť opätovným stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa môže zastaviť, aby sa chránil výrobok, a to v závislosti od teploty výrobku alebo akumulátora.
  • Pri snímaní by sa mohol zaznamenať zvuk háčikov (trojuholníkového háčika) remienka na rameno, a to v závislosti od situácie.
  • Keď je otočný prepínač režimov nastavený na (Movie) alebo sa snímajú videozáznamy, nie je možné zvoliť [Lock-on AF] pre [Focus Area].