Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Změna způsobu ostření ovladačem režimu ostření

Můžete si vybrat způsob ostření tak, aby vyhovoval pohybu objektu.

  1. Požadovaný způsob ostření vyberte otáčením ovladače režimu ostření (A).

Podrobnosti o režimu ostření

S (AF na 1 snímek):
Fotoaparát zaostří a zaostření se uzamkne při stisknutí spouště napůl. Tento režim použijte, když se objekt nepohybuje.

C (Průběžné AF):
Když je tlačítko spouště stisknuto napůl a přidrženo, fotoaparát pokračuje v zaostřování. Tento režim použijte, když se objekt pohybuje.

DMF (Přímé ruč.zaos.):
Po automatickém zaostření lze provádět jemné nastavení zaostření ručně (přímé ruční zaostření).

MF (Ruč. zaost.):
Zaostří ručně.

Poznámka

  • Pokud je objekt příliš blízko, na snímku se může objevit prach nebo otisky prstů z objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem atd.
  • Když změníte způsob ostření, nastavená vzdálenost ostření se vymaže.
  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Průběžné AF], nezazní při nastavení zaostření pípnutí.

Tip

  • Pokud nemůžete zaostřit pro zamýšlený objekt pomocí automatického ostření, vyberte MF nebo DMF a pak znovu snímejte.