Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zoom

Při snímání můžete zvětšit snímky pomocí zadního kroužku objektivu nebo páčkou W/T (zoom).

  1. Při snímání můžete zvětšit snímky pomocí zadního kroužku objektivu nebo páčkou W/T (zoom).
    • Pro přiblížení otočte zadním kroužkem objektivu doprava a pro zrušení přiblížení otočte doleva.
    • Posuňte páčku W/T (zoom) na stranu T pro přiblížení a na stranu W pro zrušení přiblížení.

Tip

  • Když vyberete něco jiného než [Pouze optický zoom] pro [Nastavení zoomu], můžete pro přibližování snímků překročit rozsah transfokace optického zoomu.
  • Funkci zoomu můžete přiřadit přednímu kroužku objektivu, když vyberete MENU(Uživatelská nastavení)→[Nast. kroužku objekt.].