Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Fotografování

Pořizuje fotografie.

 1. Nastavte režim snímání na (Režim Automatika).

 2. Upravte úhel displeje a držte fotoaparát.Nebo se podívejte přes hledáček a držte fotoaparát.
 3. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
  Až bude snímek zaostřen, ozve se zvukový signál a rozsvítí se indikátor ( nebo ).

  • Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 3 cm (W), 72 cm (T) (od objektivu).
 4. Stiskněte tlačítko spouště zcela.

Indikátor zaostření

se rozsvítí:
Snímek je zaostřen.

bliká:
Zaostřování se nepovedlo.

se rozsvítí:
Snímek je zaostřen. Místo zaostření se mění s pohybem objektu.

se rozsvítí:
Probíhá zaostřování.

Tip

 • Když přístroj nemůže zaostřit automaticky, indikátor zaostřování bliká a pípnutí nezazní. Buď změňte kompozici snímku nebo změňte nastavení zaostření.
 • Zaostřování může být obtížné v následujících situacích:
  • Je tma a objekt je daleko.
  • Kontrast objektu je slabý.
  • Objekt je za sklem.
  • Objekt se rychle pohybuje.
  • Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
  • Bliká světlo.
  • Objekt je v protisvětle.
  • Objekty v oblasti ostření mají různé ohniskové vzdálenosti.