Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Poslat do počítače

Snímky uložené v přístroji můžete přenášet do počítače připojeného bezdrátovým přístupovým bodem nebo bezdrátovým širokopásmovým routerem a takto si můžete snadno dělat zálohové kopie. Před zahájením této operace si na svůj počítač nainstalujte aplikaci PlayMemories Home.

  1. Spusťte počítač.
  2. MENU(Bezdrátové) → [Poslat do počítače].

Poznámka

  • Podle nastavení aplikace vašeho počítače se přístroj po uložení snímků v počítači vypne.
  • Současně lze přenášet snímky z přístroje pouze do jediného počítače.
  • Chcete-li přenášet snímky do jiného počítače, propojte přístroj a počítač prostřednictvím USB připojení a postupujte podle pokynů k aplikaci PlayMemories Home.
  • Když ukládáte snímky do počítače MAC pomocí funkce Wi-Fi, použijte „Wireless Auto Import“.