Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Volba výstupu 4K (video)

Můžete nastavit, jak nahrávat videa a provádět výstup HDMI, když je fotoaparát připojen k externím nahrávacím nebo přehrávacím zařízením kompatibilním s 4K atd.

 1. Otočte volič režimů na (video).
 2. Připojte fotoaparát k požadovanému zařízení kabelem HDMI.
 3. MENU→ (Nastavení)→[Volba výstupu 4K]→požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Pam. karta+HDMI:
Současně vysílá do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení a nahrává na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(30p):
Vysílá video 4K ve 30p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(24p):
Vysílá video 4K ve 24p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(25p)*:
Vysílá video 4K ve 25p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.

* Pouze když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na PAL.

Poznámka

 • Tuto položku lze nastavit, pouze když je fotoaparát v režimu videa a připojený k zařízení kompatibilnímu s 4K.
 • Když je nastaveno [Jen HDMI(30p)], [Jen HDMI(24p)] nebo [Jen HDMI(25p)], bude [Zobraz. info. HDMI] dočasně nastaveno na [Vypnuto].
 • Když se vysílá video 4K, počitadlo se neposunuje kupředu.
 • Následující funkce nejsou dostupné, když je fotoaparát připojen prostřednictvím kabelu HDMI a [Formát souboru] je [XAVC S 4K] nebo když [Formát souboru] je [XAVC S 4K] a [Dvojí nahráv. videa] je [Zapnuto].
  • [Úsměvu/Det.obličej.]
  • [Zamknutý AF] v rámci [Oblast ostření]
  • [Prostř. zamknutý AF]
  • [AF podle oka]