Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Optagelse af stillbilleder

Optager stillbilleder.

 1. Indstil optagetilstanden til (Intelligent auto).

 2. Juster skærmvinklen og hold kameraet. Eller kig gennem søgeren og hold kameraet.
 3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  Når billedet er fokuseret, lyder der en bip-lyd og indikatoren ( eller ) lyser.

 4. Tryk udløserknappen helt ned.

Fokusindikator

lyser:
Billedet er fokuseret.

lyser:
Billedet er fokuseret. Den fokuserede position ændres, så den passer til motivets bevægelse.

lyser:
Fokuseringen er i gang.

blinker:
Fokuseringen mislykkedes.

Tip!

 • Når produktet ikke kan fokusere automatisk, blinker fokusindikatoren, og der lyder ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen.
 • I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
  • Det er mørkt, og motivet er langt væk.
  • Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
  • Motivet ses gennem glas.
  • Motivet bevæger sig hurtigt.
  • Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
  • Der er blinkende lys.
  • Motivet belyses bagfra.