Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Optagelse af film

Du kan optage film ved at trykke på MOVIE-knappen.

  1. Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.

    For at justere lukkerhastigheden og blændeværdien til de ønskede indstillinger skal optagetilstanden indstilles til (Film).

  2. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Bemærk!

  • Hvis du anvender en funktion som f.eks. zoom under optagelse af en film, optages lyden af betjeningen af produktet med. Lyden af betjeningen af MOVIE-knappen optages muligvis også med, når du trykker på MOVIE-knappen for at stoppe en optagelse.
  • Det er muligt at foretage kontinuerlig optagelse i ca. 29 minutter ad gangen med produktets standardindstillinger, og når temperaturen er ca. 25 °C. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du begynde at optage igen ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Optagelsen stopper muligvis for at beskytte produktet afhængigt af den omgivende temperatur.