Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fordelene ved automatisk optagelse

I tilstanden [Bedste auto] optager produktet med højere kvalitet end i tilstanden [Intelligent auto] og udfører sammensat optagelse efter behov.
I tilstanden [Auto programmeret] kan du optage efter justering af forskellige funktioner, som f.eks. hvidbalance, ISO osv.

(Intelligent auto):
Vælg denne tilstand når du ønsker, at kameraet genkender scenen automatisk.

(Bedste auto):
Vælg denne tilstand for at optage scener under vanskelige forhold, som f.eks. når det er mørkt, eller motiverne er i modlys. Vælg denne tilstand for at optage et billede i højere kvalitet end det er muligt med (Intelligent auto).

P (Auto programmeret):
Vælg denne tilstand for at optage med forskellige andre funktioner justeret end eksponeringen (lukkerhastighed og blænde).

Bemærk!

  • I tilstanden [Intelligent auto] er du muligvis ikke i stand til at optage mørke scener eller motiver i modlys tydeligt.
  • I tilstanden [Bedste auto] tager optageprocessen længere, da produktet opretter et sammensat billede.