Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Ev-komp. m. vælger

Du kan justere eksponeringen vha. den forreste vælger eller bagerste vælger, når eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til "0".

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Ev-komp. m. vælger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Aktiverer ikke eksponeringskompensation med den forreste eller bagerste vælger.

Forreste vælger/Bageste vælger:
Aktiverer eksponeringskompensation med den forreste eller bagerste vælger.

Bemærk!

  • Når funktionen til eksponeringskompensation tildeles til den forreste eller bagerste vælger, overføres enhver funktion, som tidligere har været tildelt til den vælger, til en anden vælger.
  • Når eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til en anden position end "0", prioriteres indstillingerne af eksponeringskompensationsvælgeren. Hvis du f.eks. indstiller [Ekspon.komp.] til +5,0EV, men eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til +2,0EV, prioriteres "+2,0EV"-indstillingen.
  • Når [ISO AUTO] er valgt i [Manuel eksp.]-optagetilstand, er [Ev-komp. m. vælger] ugyldig.