Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Ekspon.komp.

Du kan justere eksponeringen under MENU, når eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til "0".Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation). Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering).

  1. MENU (Kameraindst.)[Ekspon.komp.] → ønsket indstilling.
    Du kan justere eksponeringen i området fra –5,0EV til +5,0EV, når eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til "0".

Bemærk!

  • Du kan justere eksponeringen i området fra –2,0 EV til +2,0 EV for film.
  • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.
  • Der vises kun en værdi mellem –3,0 EV og +3,0 EV, sammen med den tilsvarende billedlysstyrke, på skærmen under optagelse. Hvis du indstiller en eksponering uden for dette område, viser billedlysstyrken på skærmen ikke effekten, men den vil være gengivet på det optagede billede.
  • Når eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til andet end "0", prioriteres indstillingerne af eksponeringskompensationsvælgeren. Hvis du f.eks. indstiller [Ekspon.komp.] til +5,0EV, men eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til +2,0EV, prioriteres "+2,0EV"-indstillingen.
    Når du indstiller eksponeringskompensationsvælgeren til "0" fra en anden indstilling end "0", ændres eksponeringsværdien til "0", selvom eksponeringen er blevet sat til andre indstillinger.
  • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun kompensere for eksponeringen, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].