Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Eksponeringskompensationsvælger

Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation). Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering).

  1. Drej på eksponeringskompensationsvælgeren.

Bemærk!

  • Du kan justere eksponeringen i området fra –2,0 EV til +2,0 EV for film.
  • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.
  • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun kompensere for eksponeringen, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].