Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Situationer, som dette produkt har svært ved at håndtere

Produktet kan ikke udnytte visse funktioner fuldt ud under bestemte omstændigheder.
Når du optager under de følgende forhold, skal du enten omkomponere billedet eller ændre optagetilstanden, og derefter optage billederne igen.

Dårlige lysforhold

 • Panorering
 • AF-låsning

Meget lyse forhold

 • AF-låsning

Forskellige lysstyrkeniveauer

 • AF-låsning

Flimrende lys

 • Panorering

Motiver, der er for tæt på produktet

 • Panorering

Store motiver i bevægelse eller motiver der bevæger sig for hurtigt

 • Bedste auto
 • AF-låsning
 • Panorering
 • Auto HDR

Motiver der er for små eller for store

 • AF-låsning
 • Panorering

Scener med ringe kontrast som f.eks. himmelen eller en sandstrand

 • Panorering
 • Bedste auto

Scener der ændrer sig konstant som f.eks. et vandfald

 • Panorering
 • Bedste auto