Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Maksimumniveau

Forstærker omridset på fokuserede afstande vha. en særlig farve under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus. Denne funktion gør det nemt for dig at bekræfte fokuseringen.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Maksimumniveau] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra (standardindstilling):
Anvender ikke maksimumfunktionen.

Bemærk!

  • Da produktet bestemmer, at skarpe områder er fokuseret, varierer [Maksimumniveau] afhængigt af motivet og optagesituationen.
  • Omridset af fokuserede områder forstærkes ikke, når produktet er tilsluttet vha. et HDMI-kabel.