Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Maksimumfarve

Indstiller den farve, som anvendes til maksimumsfunktionen under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Maksimumfarve] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Rød:
Forstærker omridset med rød.

Gul:
Forstærker omridset med gul.

Hvid (standardindstilling):
Forstærker omridset med hvid.