Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Billedets farver er ikke korrekte.

  • Juster [Hvidbalance].
  • [Billedeffekt] er indstillet. Indstil [Billedeffekt] til [Fra].
  • Udfør [Nulstil indstilling] for at nulstille indstillingerne til standard.