Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Pořizování fotografií během nahrávání videa (Duální snímání)

Při nahrávání videa lze pořizovat fotografie.

 1. Chcete-li při nahrávání videa pořídit fotografii, stiskněte tlačítko PHOTO.

Poznámka

 • Fotografie nelze při nahrávání videa zachytit v těchto případech:
  • Je-li položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [Nejvyšší kvalita ].
  • Je-li položka [Snímk. Frekvence] nastavena na možnost [60p].
  • Je-li vybrána položka z menu [Obrazový efekt].
  • Je-li položka [Formát souboru] nastavena na možnost [XAVC S 4K] a položka [NAHRÁV. režim] nastavena na možnost [100Mbps ].
  • Je-li položka [Dvojí nahráv. videa] nastavena na možnost [Zap.].
 • Možnosti XAVC S 4K a 100 Mb/s lze vybrat současně v případě, že videokamera FDR-AX100/FDR-AX100E používá software ve verzi 3.00 nebo novější. Pro ověření verze softwaru vyberte - [Nastavení] - [Obecná Nastavení] - [Verze]. (Položka [Verze] se v menu zobrazí se softwarem ve verzi 2.00 nebo novější.)