Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Snímanie videozáznamov

Videozáznamy je možné snímať stlačením tlačidla MOVIE.

  1. Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie.

    Ak chcete upraviť rýchlosť uzávierky a hodnotu clony na požadované nastavenia, nastavte režim snímania na (Movie).

  2. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte snímanie.

Poznámka

  • Ak použijete funkciu, ako je napríklad zoom, počas snímania videozáznamu, zaznamená sa zvuk činnosti výrobku. Zaznamenať sa môže aj zvuk činnosti tlačidla MOVIE, keď stlačíte tlačidlo MOVIE na zastavenie snímania.
  • Nepretržitý čas snímania videozáznamu nájdete v časti „Dostupný záznamový čas videozáznamov“. Keď sa dokončí snímanie videozáznamu, môžete ho znova spustiť opätovným stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa môže zastaviť, aby sa chránil výrobok, a to v závislosti od teploty okolia.