Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zoznam funkcií otočného prepínača režimov

Môžete zvoliť požadovaný režim snímania otočením otočného otočného prepínača režimov.

Dostupné funkcie

(Intelligent Auto):
Umožňuje snímať statické zábery pomocou automaticky vykonaných nastavení.

(Superior Auto):
Umožňuje snímať statické zábery s vyššou kvalitou ako v režime Intelligent Auto.

P (Program Auto):
Umožňuje snímať s expozíciou nastavenou automaticky (rýchlosť uzávierky aj hodnota clony (hodnota F)). Rôzne nastavenia je možné zvoliť aj pomocou ponuky.

A (Aperture Priority):
Umožňuje nastaviť clonu a snímať, keď chcete rozmazať pozadie, atď.

S (Shutter Priority):
Umožňuje snímať rýchlo sa pohybujúce objekty, atď., a to s manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky.

M (Manual Exposure):
Umožňuje snímať statické zábery s požadovanou expozíciou nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

MR (Memory recall):
Umožňuje nasnímať záber po vyvolaní vopred zaregistrovaných často používaných režimov alebo číselných nastavení.

(Movie):
Umožňuje zmeniť nastavenie snímania videozáznamu.

(Sweep Panorama):
Umožňuje nasnímať panoramatický záber pomocou zloženia záberov.

SCN (Scene Selection):
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami podľa snímanej scény.