Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Situácie, ktoré má výrobok problém zvládnuť

Tento výrobok za určitých okolností nedokáže naplno využiť niektoré funkcie.
Pri snímaní za nasledujúcich podmienok buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte režim snímania a potom nasnímajte zábery znova.

Podmienky slabého osvetlenia

 • Sweep Panorama
 • Lock-on AF

Podmienky nadmerného osvetlenia

 • Lock-on AF

Premenlivá úroveň osvetlenia

 • Lock-on AF

Blikajúce osvetlenie

 • Sweep Panorama

Objekty príliš blízko výrobku

 • Sweep Panorama

Veľké pohybujúce sa objekty alebo objekty, ktoré sa pohybujú príliš rýchlo

 • Superior Auto
 • Sweep Panorama
 • Auto HDR
 • Lock-on AF

Objekty, ktoré sú príliš malé alebo príliš veľké

 • Sweep Panorama
 • Lock-on AF

Scény s malým kontrastom, ako je obloha alebo piesočnatá pláž

 • Sweep Panorama
 • Superior Auto
 • AF drive speed
 • AF Track Duration

Neustále sa meniace scény, ako je vodopád

 • Sweep Panorama
 • Superior Auto
 • AF drive speed
 • AF Track Duration