Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

För att skicka bilder till en Android-smartphone (NFC One-touch-delning)

Med bara en enda vidrörning går det att ansluta den här produkten till en NFC-klar Android-smartphone, och överföra bilden som visas på produktens skärm till smartphonen.

 1. Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
 2. Visa en bild på produkten med enbildsvisning.
 3. Rör vid produkten med smartphonen.

  Produkten och smartphonen ansluts, PlayMemories Mobile startar automatiskt på smartphonen, och därefter skickas den visade bilden till smartphonen.

  • Stäng av smartphonens vilo- och skärmlåsfunktioner innan du rör vid produkten med den.
  • NFC-funktionen går bara att använda när N-märket visas på produkten.
  • Håll smartphonen mot produkten i 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar.
  • Om du vill överföra två eller flera bilder, så välj MENU → (Trådlös)[Skicka t. Smartph.] för att välja bilder. Vänta tills skärmen som anger att anslutning är möjlig tänds, och anslut sedan produkten och smartphonen med hjälp av NFC.

Angående ”NFC”

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

 • Det går att ställa in storleken för bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M], eller [VGA].
  För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
  • För en Android-smartphone
   Starta PlayMemories Mobile, och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar][Kopiera bildstorlek].
  • För en iPhone/iPad
   Välj PlayMemories Mobile på inställningsmenyn, och ändra bildstorleken med hjälp av [Kopiera bildstorlek].
 • RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
 • Om en indexbild visas på produkten går det inte att överföra bilder med hjälp av NFC-funktionen.
 • Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
  • Starta PlayMemories Mobile på smartphonen, och för sedan smartphonen långsamt mot (N)-märket på den här produkten.
  • Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
  • Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] går det inte att ansluta produkten och smartphonen. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].
 • Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.