IC RecorderICD-PX440

Olika funktioner under uppspelning

Du kan utföra följande funktioner medan IC-inspelaren spelar upp.

Stoppa vid aktuellt läge (Uppspelningspaus)

Tryck på . För att återuppta uppspelningen från samma position trycker du på igen.

Gå tillbaka till början av den aktuella filen

Tryck på en gång.

När en spårmarkering ställs in kan du flytta uppspelningsläget bakåt till spårmarkeringen före den aktuella punkten.

(IC-inspelaren gör som det beskrivs här när ”Easy Search” funktionen är inställd på ”OFF”.)

Gå tillbaka till föregående filer

Tryck flera gånger på .

(Om du vill gå bakåt bland filerna utan avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i stoppläget. I kontinuerligt sökläge lokaliserar inte IC-inspelaren spårmarkeringarna.)

Gå till nästa fil

Tryck på en gång.

När en spårmarkering ställs in kan du flytta uppspelningsläget framåt till spårmarkeringen efter den aktuella punkten.

(IC-inspelaren gör som det beskrivs här när ”Easy Search” funktionen är inställd på ”OFF”.)

Gå till följande filer

Tryck flera gånger på .

(Om du vill hoppa över filer utan avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i stoppläget. I kontinuerligt sökläge lokaliserar inte IC-inspelaren spårmarkeringarna.)