IC RecorderICD-PX440

Spela upp det inspelade ljudet

 1. För HOLD・POWER ON/OFF-brytaren mot ”POWER ON/OFF” för att slå på IC-inspelaren eller mot mitten för att stänga av IC-inspelarens HOLD-status.
  Fönstret för stoppläge visas.
 2. Välj den fil som du vill spela upp.
  Den fil som senast spelades in eller upp, spelas upp om du inte väljer en fil.
 3. Tryck på .
  Uppspelningen startar och funktionsindikatorn lyser grönt.
 4. Tryck på VOL –/+ för att justera volymen.

OBS!

 • Endast för kunder i Europa:

  När ”AVLS” är inställt på ”ON” i menyn och ”AVLS”-indikatorn visas kan du inte justera volymen till en nivå som överskrider AVLS-specificerad nivå. Om du vill stänga av funktionen och spela upp filer med originalvolym ska du använda menyn för att ställa in ”AVLS” på ”OFF”.

Tips

 • Tryck på souni_stopSTOP för att stoppa uppspelning.