IC RecorderICD-PX440

Välja ett inspelningsdatum från kalendern och spela upp

Du kan spela upp en fil som spelats in med IC-inspelaren genom att söka efter den i kalendern.
 1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Calendar” och trycker sedan på .

  Kalendern visas efter animeringen ”Accessing...” och det aktuella datumet väljs.

 2. Tryck på eller för att välja ett datum och tryck sedan på .

  Markeringen visas vid datum då det finns inspelade filer.

  Du kan flytta till föregående eller nästa vecka i kalendern genom att trycka på eller . När du trycker och håller varje knapp kan du flytta kontinuerligt genom datum eller veckor.

 3. Tryck på eller för att välja en fil och tryck sedan på .

  Ett bekräftelsemeddelande visas och filen du valde spelas upp.

 4. Tryck på eller för att välja ”Enter” och tryck sedan på .
  Filen spelas upp.
  Du kan återgå till det föregående fönstret genom att välja ”Back”.
 5. Tryck på souni_stopSTOP för att stoppa uppspelning.

OBS!

 • Du måste ställa in klockan i förväg för att kunna välja ett inspelningsdatum från kalendern och spela upp en fil.
 • Om du anger ett datum där det inte finns någon inspelad fil visas ”No File”. Välj ett datum där det finns en inspelad fil.
 • Du kan söka efter och spela upp endast filerna som finns i den inspelningsbara mappen som innehåller filer som spelats in med IC-inspelaren. Mer information finns i ”Struktur för mappar och filer”.

Tips

 • Avbryt val av inspelningsdatum från kalendern och motsvarande uppspelning genom att trycka på souni_stopSTOP före steg 4.