Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Advarsler

Still inn område/dato/tid.

 • Angi område, dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt produktet på lenge, må du lade det interne, oppladbare reservebatteriet.

Utilstrekkelig strøm.

 • Rengjøringsmodusen vil ikke fungere når gjenværende batteriladning er mindre enn (3). Vi anbefaler å bruke vekselstrømadapteren AC-PW20 når du bruker rengjøringsmodus.

Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?

 • Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [Enter], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.

Minnekortfeil

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Formatering mislyktes. Formater minnekortet igjen.

Kan ikke lese minnekortet. Sett inn minnekortet på nytt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
 • Minnekortet er skadet.
 • Kontaktdelen av minnekortet er skitten.

Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.

 • Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.

Behandler...

 • Når du utfører støyreduksjon, iverksettes reduksjonsprosessen. Du kan ikke ta nye bilder mens støyreduseringen pågår.

Kan ikke vise bilde.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke vises.

Gjenkjenner ikke objektivet. Sett det ordentlig på.

 • Objektivet er ikke satt riktig på eller det er ikke satt på i det hele tatt. Hvis meldingen vises mens et objektiv er montert, må du sette på objektivet på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere om kontaktene på objektivet og produktet er rene eller ikke.
 • Når du setter produktet på et teleskop eller liknende, må du stille inn [Utløser uten objektiv][Aktiver].

Kan ikke skrive ut.

 • Du har prøvd å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.

Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.

 • Produktet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La produktet bli avkjølt, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.


 • Du har tatt bilder over et lengre tidsrom, slik at produktets temperatur har økt. Avslutt opptakene til produktet er avkjølt.

Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet.

 • Still inn [Filformat][MP4].


 • Antall bilder overstiger det antallet som produktets datobehandling kan håndtere i en databasefil.


 • Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til en datamaskin, og gjenopprett minnekortet.

Feil i bildedatabasefil

 • Det har oppstått en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett][Gjenoppr. bilde-DB].

Systemfeil.
Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.

 • Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter.

Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.

 • Bilder som er tatt med andre produkter, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.