Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Ta stillbilder

Tar stillbilder.

 1. Still inn opptaksmodus på (Auto-modus).

  • Drei modusvelgeren mens du trykker på frigjøringsknapen for moduslås på midten av modusvelgeren.
 2. Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet. Eller se på søkeren og hold kameraet.
 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  Når bildet er i fokus, tennes indikatoren ( eller ).

 4. Trykk lukkerknappen helt ned.

Fokusindikator

tennes:
Bildet er i fokus.

blinker:
Fokusering mislyktes.

tennes:
Bildet er i fokus. Den fokuserte posisjonen vil endres for å passe med motivets bevegelse.

tennes:
Fokusering pågår.

Hint

 • Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen.Når [Kontinuerlig AF] er stilt inn, høres ikke pipetonen når fokus oppnås.
 • I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
  • Når det er mørkt og motivet er langt unna.
  • Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
  • Når motivet ses gjennom glass.
  • Når motivet beveger seg raskt.
  • Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
  • Ved blinkende lys.
  • Når motivet er i motlys.