Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Sende bilder til en Android-smarttelefon (NFC One touch-deling)

Med bare én touch kan du koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert Android-smarttelefon, og sende et bilde som vises på produktskjermen, direkte til smarttelefonen. For filmer kan du kun overføre MP4-filmer som er tatt opp med [Filformat] stilt inn på [MP4].

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
 2. Vis et enkeltbilde på produktet.
 3. Berør produktet med smarttelefonen.

  Produktet og smarttelefonen er koblet sammen, og PlayMemories Mobile starter automatisk på smarttelefonen, hvoretter det viste bildet sendes til smarttelefonen.

  • Før du berører smarttelefonen, må du slå av dvale- og skjermlåsfunksjonene på smarttelefonen.
  • NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når (N-merket) vises på produktet.
  • Berør produktet med smarttelefonen i 1-2 sekunder, inntil PlayMemories Mobile starter.
  • For å overføre to eller flere bilder, må du velge MENU → (Trådløs)[Send til smarttelefon] for å velge bilder. Når den tilkoblingsaktiverte skjermen vises, må du bruke NFC til å koble sammen produktet og smarttelefonen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].
  For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  • For Android-smarttelefoner
   Start PlayMemories Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger][Størrelse på kopiert bilde].
 • RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
 • Hvis bildeindeksen vises på produktet, kan du ikke overføre bilder med NFC-funksjonen.
 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av (N-merket) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Bekreft at NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen.
 • Når [Flymodus] er stilt til [På], kan du ikke koble produktet sammen med en smarttelefon. Still inn [Flymodus][Av].
 • Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
 • Du kan ikke sende filmer i XAVC S-format.