กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ข้อความเตือน

ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา

 • ตั้งค่าพื้นที่ วันที่และเวลา ถ้าท่านไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จได้ภายในตัวกล้อง

พลังงานเหลือไม่เพียงพอ

 • ฟังก์ชั่นทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพจะไม่ทำงานเพราะมีแบตเตอรี่เหลืออยู่น้อย ให้ชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้อะแดปเตอร์ AC (แยกจำหน่าย)

ไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ ฟอร์แมต?

 • การ์ดหน่วยความจำถูกฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์และรูปแบบของไฟล์ถูกแก้ไข เลือก [ตกลง] จากนั้นฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ท่านสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดก่อนหน้านี้ในการ์ดหน่วยความจำจะถูกลบออก อาจจำเป็นต้องใช้เวลาสักครู่จนกว่า การฟอร์แมตจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าข้อความนี้ยังคงปรากฏขึ้นมาอีก โปรดเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำเสียหาย

 • ท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่สามารถใช้ได้
 • การฟอร์แมตล้มเหลว ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำอีกครั้ง

ไม่สามารถอ่านการ์ดหน่วยความจำได้ เสียบการ์ดหน่วยความจำ

 • ท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่สามารถใช้ได้
 • การ์ดหน่วยความจำเสียหาย
 • ขั้วสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำสกปรก

การ์ดหน่วยความจำถูกล็อค

 • ท่านกำลังใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีสวิตช์ป้องกันการเขียน หรือป้องกันการลบ และมีการกำหนดตำแหน่งของสวิตช์นี้ไว้ที่ LOCK เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งบันทึก

การ์ดหน่วยความจำนี้ไม่สามารถ บันทึกและเล่นได้ตามปกติ

 • ท่านใส่การ์ดหน่วยความจำที่ไม่สามารถใช้ได้

กำลังประมวลผล...

 • เมื่อทำการลดสัญญาณรบกวน กล้องจะเริ่มกระบวนการลดสัญญาณรบกวน ท่านจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ในระหว่างการลดสัญญาณรบกวนนี้

แสดงภาพไม่ได้

 • ภาพที่ถูกบันทึกด้วยผลิตภัณฑ์อื่นหรือภาพที่ถูกดัดแปลงด้วยคอมพิวเตอร์ อาจไม่สามารถเปิดดูได้

ตรวจสอบการติดตั้งเลนส์ หาก กล้องไม่รองรับเลนส์ คุณสามารถ ใช้เลนส์ในเมนูตั้งค่ากำหนดเองได้

 • ใส่เลนส์ไม่ถูกวิธี หรือไม่ได้ใส่เลนส์ไว้ ถ้ามีข้อความปรากฏขึ้นขณะใส่เลนส์ โปรดถอดและใส่เลนส์เข้าไปใหม่อีกครั้ง ถ้ามีข้อความปรากฏขึ้นมาบ่อยครั้ง โปรดตรวจสอบหน้าสัมผัสของเลนส์และผลิตภัณฑ์ว่าสะอาดหรือไม่
 • เมื่อท่านจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับกล้องดูดาวหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน โปรดตั้งค่า [ถ่ายโดยไม่มีเลนส์] เป็น [อนุญาต]

พิมพ์ภาพไม่ได้

 • ท่านพยายามกำหนดเครื่องหมายภาพ RAW ด้วยเครื่องหมาย DPOF

กล้องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง

 • ผลิตภัณฑ์ร้อนเนื่องจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็น แล้วรอจนกระทั่งผลิตภัณฑ์พร้อมจะถ่ายภาพอีกครั้ง


 • ท่านได้บันทึกภาพเป็นเวลานานจนอุณหภูมิผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น หยุดบันทึกภาพจนกว่าผลิตภัณฑ์จะเย็น

บันทึกด้วยรูปแบบภาพเคลื่อนไหวนี้ ไม่ได้

 • ตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [MP4]


 • จำนวนภาพมีมากกว่าที่ระบบจัดการวันที่ในไฟล์ฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์จะจัดการได้


 • ไม่สามารถบันทึกไฟล์ฐานข้อมูล นำเข้าภาพทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์แล้วกู้คืนการ์ดหน่วยความจำ

กล้องเกิดข้อผิดพลาด ปิดพาวเวอร์และเปิดอีกครั้ง
ระบบเกิดข้อผิดพลาด

 • ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์และปลดแบตเตอรี่ออก จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ ถ้าข้อความนี้ปรากฏขึ้นซ้ำๆ กัน โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Sony

ไฟล์ฐานข้อมูลภาพเสียหาย กู้ข้อมูล?

 • ไฟล์ฐานข้อมูลภาพเสียหาย ท่านไม่สามารถบันทึกหรือดูภาพเคลื่อนไหว AVCHD ซ่อมไฟล์โดยทำตามคำแนะนำบนจอภาพ

ขยายภาพไม่ได้
หมุนภาพไม่ได้

 • ภาพที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์อื่น อาจไม่สามารถทำการขยายหรือหมุนภาพได้

สร้างโฟลเดอร์เพิ่มอีกไม่ได้

 • โฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจำมีตัวเลขสามตัวแรกคือ “999” ท่านไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์เพิ่มได้อีกในกล้องนี้