Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Konturframhävn.nivå

Används för att markera konturerna för de områden som skärpan är inställd för med en viss färg vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning. Denna funktion gör det enkelt att kontrollera skärpan.Denna inställning gäller för både stillbilder och filmer.

  1. MENU (Anpassade inställningar)[Konturframhävn.nivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:
Konturframhävningsnivån ställs in på hög.
Mellan:
Konturframhävningsnivån ställs in på mellanhög.
Låg:
Konturframhävningsnivån ställs in på låg.
Av:
Konturframhävningsfunktionen används inte.

OBS!

  • Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet och objektivet.
  • Konturerna för de områden som skärpan är inställd för markeras inte när produkten är ansluten till en annan apparat via en HDMI-kabel.