Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Konturframhävn.färg

Används för att välja färg för konturframhävningsfunktionen vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.Denna inställning gäller för både stillbilder och filmer.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Konturframhävn.färg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Rött:
Konturerna framhävs i rött.

Gult:
Konturerna framhävs i gult.

Vitt:
Konturerna framhävs i vitt.