Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Inställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilder