Confirmarea setării de pe cameră

Din cameră, selectați MENU → (rețea) → [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].

Notă

  • Nu puteți utiliza funcția de asociere a informațiilor de localizare cu un smartphone cât [Telecom Bluetooth] este setat pe [Activat].

  • Nu puteți utiliza o telecomandă cu infraroșu cât [Telecom Bluetooth] este setată pe [Activat].

  • Când [Telecom Bluetooth] este setată pe [Activat], camera nu va comuta pe modul economizor. Schimbați setarea pe [Dezactivat] când ați terminat de utilizat telecomanda Bluetooth.