Realizarea unui instantaneu

Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a realiza un instantaneu.

  1. Apăsați butonul PHOTO ().

    Apăsați butonul până la jumătate pentru a focaliza, apoi apăsați-l până la capăt pentru a fotografia.

    Când camera focalizează prin intermediul funcției de focalizare automată, indicatorul din această unitate se activează.

    Dacă fotografierea s-a realizat cu succes, indicatorul se activează.