Montarea camerei

Montați o cameră în această unitate.

Instalați pachetul de baterii și cardul de memorie în cameră înainte de a o monta la această unitate.

  1. Îmbinați șurubul de montare a camerei din această unitate în orificiul pentru șurubul al trepiedului de pe partea inferioară a camerei (), apoi învârtiți rotița de montare a camerei pentru a fixa camera ().

Notă

  • Aveți grijă să nu scăpați această unitate sau camera.

  • După ce ați terminat de utilizat această unitate, scoateți-o din cameră și păstrați-o în geanta furnizată. Înainte de a scoate unitatea din cameră, rotiți comutatorul LOCK în poziția „LOCK”.