Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη διαμόρφωση και τη λειτουργία της ψηφιακής κάμερας με εναλλάξιμο φακό ILME-FR7/ILME-FR7K.

Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και στις οδηγίες λειτουργίας για τις σχετικές συσκευές, όπως απαιτείται.