Model: YY2958

Vodič za brzi početak

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom

Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse, ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na najnoviju verziju. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu:

https://www.sony.net/elesupport/

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Slušalice sa mikrofonom nisu otporne na vodu.

Ako se slušalice sa mikrofonom pune dok su mokre od kiše ili znoja i sl, to može da dovede do pregorevanja ili kvara.

Povezane informacije

Nošenje slušalica sa mikrofonom

Ručno uspostavljanje Bluetooth veze

Punjenje slušalica sa mikrofonom