Μοντέλο: YY2966

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.sony.net/elesupport/

Έναρξη χρήσης

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

Αν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ έχουν βραχεί, π.χ. από βροχή ή ιδρώτα κ.λπ., μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Σχετικές πληροφορίες

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο

Φόρτιση των ακουστικών