Цифров фотоапаратDSC-W800

Снимане на видеоклипове

  1. Включете захранването.
  2. Натиснете бутона MOVIE, за да започнете да записвате.
  3. Натиснете бутона MOVIE отново, за да спрете записа.

Забележка

  • Когато функцията за мащабиране по време на снимане на видеоклип работи, звукът от работата на фотоапарата може да бъде записан.
  • За подробности относно непрекъснатото снимане вижте „Време за запис за видеоклипове“.

    Когато снимането приключи, можете пак да натиснете бутона MOVIE, за да започнете да снимате отново. В зависимост от температурата по време на снимане, записът може да спре автоматично, за да се предпази фотоапаратът.