Цифров фотоапаратDSC-W800

Размер на изображението при снимане в режим на панорамно обхождане

Задава размера на изображението в режим на панорамно обхождане. Размерът на изображението е различен в зависимост от посоката на снимане на панорамното изображение.

  1. MENU - (Разм. панорам. снимка) - желан размер

(Стандартен)(Настройка по подразбиране):

(Хоризонтално: 4912×1080)

(Вертикално: 3424×1920)

Снима изображения със стандартен размер.

(Широкоекранен):

(Хоризонтално: 7152×1080)

(Вертикално: 4912×1920)

Снима изображения с широк размер.

(360°):

(Хоризонтално: 11520×1080)

Снима изображения на 360 градуса.