Цифров фотоапаратDSC-W800

Свързване на фотоапарата към компютър

  1. Поставете напълно заредената батерия във фотоапарата.
  2. Включете фотоапарата и компютъра.
  3. Свържете фотоапарата директно към компютър чрез специализирания USB кабел (включен в комплекта) (A).

Забележка

  • Когато свързвате фотоапарата към компютър посредством специализирания USB кабел, захранването от компютъра започва, ако [USB Захранване] е зададено на [Вкл.]. ([Вкл.] е настройката по подразбиране.)