Цифров фотоапаратDSC-W800

Не могат да се импортират изображения

  • Свържете фотоапарата и компютъра си правилно чрез USB връзка.
  • Когато снимате изображения с карта с памет, форматирана чрез компютър, може да не успеете да импортирате изображенията в компютър. Снимайте, използвайки карта с памет, форматирана с фотоапарата.